Byggeteknisk rapport

Ejendomme, der ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse, kan ikke få udarbejdet en tilstandsrapport efter Huseftersynsordningen.

Det er for eksempel landbrugs- og erhvervsbygninger samt større etageejendomme og andelsboliger.

I stedet kan udarbejdes en byggeteknisk rapport ved salg og køb, der beskriver bygningens tilstand, og eventuelle skader. Rapporten udarbejdes reelt som ved en tilstandsrapport.

Rapporten giver et indgående kendskab til bygningens tilstand og er et vigtigt og uundværligt dokument i den proces, der foregår i forbindelse med handel af en ejendom. Det er – sagt på en anden måde – både sælgers og købers garanti for en god handel.

Udarbejdelse af Byggeteknisk Rapport
– til vedligeholdelse og renovering

Der kan endvidere udarbejdes en Byggeteknisk Rapport på en hvilken som helst bygning, herunder også enfamiliehus, etageejendomme, andelsboliger og erhvervsbygninger, hvor der ønskes udført en grundig gennemgang af en bygning for skader og mangler, med henblik på vedligeholdelse/renovering eller en eventuel udførelse af en vedligeholdelsesplan for de næste mange år.

Hvorfor er det vigtigt med en Byggeteknisk rapport?

Ved køb og salg af fast ejendom, hvor der ikke udføres Tilstandsrapport efter Huseftersynsordningen, vil det altid, for både køber og sælger, være godt at få udført en Byggeteknisk Rapport. Denne vil kunne løse mange tvister omkring handlen og en sikkerhed for, at du som køber får viden om, hvad du reelt køber.

En ejendom kræver jævnlig vedligeholdelse, uanset om den er af ældre eller nyere dato, og det er vigtigt at få opdaget eventuelle opståede skader eller mangler i tide. Samtidig kan en Byggeteknisk Rapport være grundlag for fremtidige vedligeholdelsesarbejder og udgifter hertil samt en eventuel vedligeholdelsesplan.

Pris for rådgivning og byggeteknisk rapport er fra 6.000 kr. – og afhængig af opgavens karakter.

Få en uvildig besigtigelse og vurdering

Jeg er uafhængig af mægler og forsikringsselskab og vil derfor kunne rådgive dig ud fra en uvildig besigtigelse og vurdering af din ejendom. Jeg arbejder i hele Midt- og Østjylland. Hovedsageligt i områderne omkring Silkeborg, Ry, Skanderborg og Ikast-Brande.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig, eller hvis du ønsker en booking og en pris på din opgave.